سفارش تبلیغ
صبا
غایت خرد، اعتراف به نادانی است . [امام علی علیه السلام]
lintarh